You are not logged in any account! Login?

To start a video lesson, you need to click on its title.

וובינר חינם – מה גבר עשיר רוצה ומי היא אשת חלומותיו

וובינר חינם - מה גבר עשיר רוצה ומי היא אשת חלומותיו

."איך אני יכולה לשנות את בעלי?" היא אחת השאלות הנפוצות ביותר שאני שומעת במהלך מפגשי האימון שלי ?למה נשים עושות דברים שאפשר לראות אותם כ-לא אתיים ולא מוסריים !התשובה פשוטה: נשים רוצות לשנות גברים .עם זאת, מכיוון שאי אפשר לשנות אותם באמצעות פעולות גלויות לעין, .נשים צריכות לעתים קרובות להשתמש בגישה עדינה (או מניפולטיבית) יותר

:בעזרת קורס זה את

  • .תלמדי כיצד להפוך לגרסה טובה יותר של עצמך
  • .תניעי את בן הזוג שלך לתמוך בך, הן רגשית והן כלכלית
  • !תעודדי את בן הזוג שלך להפוך לגרסה טובה יותר של עצמו

$0.00

VIP Yearly Membership

$3,999.00 / year
Or log in to access your purchased courses

Or log in to access your purchased courses

וובינר חינם - מה גבר עשיר רוצה ומי היא אשת חלומותיו

."איך אני יכולה לשנות את בעלי?" היא אחת השאלות הנפוצות ביותר שאני שומעת במהלך מפגשי האימון שלי ?למה נשים עושות דברים שאפשר לראות אותם כ-לא אתיים ולא מוסריים !התשובה פשוטה: נשים רוצות לשנות גברים .עם זאת, מכיוון שאי אפשר לשנות אותם באמצעות פעולות גלויות לעין, .נשים צריכות לעתים קרובות להשתמש בגישה עדינה (או מניפולטיבית) יותר

:בעזרת קורס זה את

  • .תלמדי כיצד להפוך לגרסה טובה יותר של עצמך
  • .תניעי את בן הזוג שלך לתמוך בך, הן רגשית והן כלכלית
  • !תעודדי את בן הזוג שלך להפוך לגרסה טובה יותר של עצמו

$0.00

VIP Yearly Membership

$3,999.00 / year

Lesson

Lesson